Piccolo Leonardo

1

Piccolo Leonardo to żłobek niepubliczny polsko-włoski o profilu artystycznym. Kameralna placówka znajduje się na Starej Ochocie w kampusie Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy serdecznie dzieci do lat 3.

Zapisy trwają przez cały rok!